Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KONTAKT

Město Budišov nad Budišovkou
Halaškovo náměstí 2
747 87 Budišov nad Budišovkou
 
Tel.: 556 312 030
 
IČO: 00299898
DIČ: CZ00299898

Evropská databanka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 31
TÝDEN: 135
CELKEM: 1717317

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obec Guntramovice

Guntramovice (počet obyvatel: 159) jsou nejvýše položenou místní částí Budišova nad Budišovkou, která vznikla sloučením dvou osad – Dolních Guntramovic a Horních Guntramovic. Leží na silnici z Budišova do Dvorců 6 km západně od města, v závětří Červené hory a v pramenné oblasti říčky Budišovky.

Přestože se ves Guntramovice poprvé jmenuje až roku 1456 v zástavní listině Biskupa Bohuše ze Zvole, tak je velmi pravděpodobné, že byla založena již za německé kolonizace ve druhé polovině 13. století. O raném vzniku Guntramovic svědčí také všechny údaje o půdě ze 16. století, jakož i popisy usedlostí a jejich přiznání pro potřebu vrchnostenských a zemských dávek v 17. až 19. století. Od nejstarší doby až do roku 1848 náležely Guntramovice vždy k budišovskému statku, byly řízeny budišovským magistrátem a sdílely s městem Budišovem veškeré jeho osudy.

Nejstarší přímé zmínky se vztahují ke guntramovickému farnímu kostelu sv. Jakuba Většího, kdy se v polovině 15. století uvádí první známý kněz Jakub.Podle Pavlovského urbáře z roku 1585 měly Guntramovice 50 usedlých, to znamená asi 350 obyvatel a byly tak největší ze všech čtyř poddanských vsí na budišovském statku. Odváděly také největší vrchnostenské dávky. Urbář se také poprvé zmiňuje o guntramovické rychtě, která byla dědičná a roku 1585 ji držel Václav Seidler.

Obdobně jako v Budišově, tak i v případě Guntramovic uvádí Pavlovského urbář z roku 1585 několik příjmení českého původu, což svěční o faktu, že obec nebyla pouze německou osadou. Až v 17. st. byla převeha německého obyvatelstva zásadní. Následkem třicetileté války zůstalo v Guntramovicích podle přiznání z roku 1654 11 pustých gruntů a počet obyvatel vesnice klesl asi na 270 osob.

  • V roce 1664 se v Guntramovicích poprvé připomíná škola.

Největší událostí 18. století byla bitva rakouských vojsk s Prušáky (viz Po stopách gen. Laudona). V průběhu bitvy celá ves lehla popelem a dělostřeleckou palbou byl zapálen a zcela zpustošen také guntramovický kostel.

  • Po zrušení feudálního zřízení v roce 1848 se Guntramovice roku 1850 staly politickou obcí soudního okresu Libavá.

Do roku 1918 se obec česky nazývala Gundřovice – německy název zněl Gundersdorf.
V roce 1900 měly Guntramovice velký katastr o výměře 1642 ha, z čehož bylo celkem 1596 ha zemědělsky využíváno. Poměrně rozsáhlý byl i chov dobytka. Zemědělská půda se však hodila spíše k extenzivnímu než k intenzivnímu hospodaření a nestačila poskytnout dostatek obživy stále rostoucímu počtu obyvatel. Proto se obyvatelé Guntramovic začali ve druhé polovině 19. století stěhovat do průmyslových oblastí severní a východní Moravy a zčásti také do Německa. Na konci devatenáctého století byly ve vsi dva břidlicové lomy a dvě štěrkovny, roku 1899 bylo založeno vodní družstvo a v roce 1911 zde byla rovněž pila.

  • Po druhé světové válce v roce 1945 začali do obce přicházet dosídlenci české, slovenské a rumunské národnosti, kteří přebírali zemědělskou půdu a pracovali převážně v zemědělství.
  • V roce 1950 bylo založeno jednotné zemědělské družstvo, které bylo v roce 1966 začleněno do Státního statku Vítkov.

► Další zajímavosti o obci - Kostel sv. Jakuba Většíno, Červená Hora, Skiareál, Zlatá lípa 

V roce 1960 se stala obec Guntramovice součástí okresu Opava a dnem 1. července 1963 byla sloučena s městem Budišov nad Budišovkou a stala se jeho místní částí.