Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Mateřská škola Budišov nad Budišovkou

Adresa
Mateřská škola Budišov n. B.
Československé armády 485
74787 Budišov nad Budišovkou
Kontaktní spojení
Tel.: 556 303 196 (MŠ Budišov n. B.)
Tel.: 556 305 165 (MŠ Svatoňovice - elokované pracoviště)
Tel.: 556 305 111 (Školní kuchyně při MŠ Svatoňovice)
 
web: http://www.ms.budisov.cz/ 
 
  •  Veškeré potřebné informace naleznete na výše uvedené adrese

 

Jméno Funkce Tel. E-mail
Mgr. Simona Novotná ředitelka  556 305 304 reditel.ms@budisovnb.cz
Bc. Zdeňka Sventková zástupkyně    
Jitka Bogárová ekonomka  556 303 166  ekonom.ms@budisovnb.cz
Historie
Mateřská škola Budišov nad Budišovkou se nachází v pohraniční oblasti okresu Opava a má již dlouholetou tradici. Byla postavena českým farářem panem Horákem a byla majetkem farní obce katolické.
 
Ve zdejší mateřské škole se začalo vyučovat 1. září 1945. Škola prošla mnoha rekonstrukcemi. Disponuje dvěma budovami, z nichž jedna se nachází v Budišově, druhá v nedaleké vesnici Svatoňovice. Mateřská škola je pětitřídní, včetně třídy ve Svatoňovicích, která se stala v roce 2000 odloučeným pracovištěm.
 
Budova v Budišově má 4 třídy, 2 samostatné lehárny, jídelnu, hernu na cvičení a prostornou školní zahradu, která je dostačující pro volný čas a pohybové aktivity. Budova školy ve Svatoňovicích má jednu třídu s prostornou hernou, samostatnou lehárnu a prostornou školní zahradu. Každoročně se plánuje modernizace prostor mateřské školy.
 
Zřizovatelem budovy Budišov n./B. je Město Budišov nad Budišovkou, zřizovatelem budovy ve Svatoňovicích je Obecní úřad Svatoňovice. Oba zřizovatelé se dle svých možností podílí na provozu mateřské školy a její modernizaci. Spolupráce s oběma subjekty je vstřícná a zakládá se na vzájemné spolupráci.