Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KONTAKT

Město Budišov nad Budišovkou
Halaškovo náměstí 2
747 87 Budišov nad Budišovkou
 
Tel.: 556 312 030
 
IČO: 00299898
DIČ: CZ00299898

Evropská databanka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 7
TÝDEN: 7
CELKEM: 1719448

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZTRÁTY A NÁLEZY

 

Město Budišov nad Budišovkou zajišťuje a eviduje agendu ztrát a nálezů, ve smyslu ustanovení §1051-§1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Přebírá, uchovává a vydává nálezy.

Nalezená zvířata jsou předána Městské polici Budišov nad Budišovkou.

Doba pro tyto účely je stanovena pracovní dobou Městského úřadu a Městské policie  Budšov nad Budišovkou:

Případně tel. 556305030, 556305308

Ztráty a nálezy jsou vyhlašovány  seznamem  ztrát a nálezů, který je  umisťován na stránkách Města Budišov nad Budišovkou. Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku za věc strženém. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému. Při nakládání s nevyzvednutými nalezenými věcmi, které se staly vlastnictvím Města Budišova nad Budišovkou, bude dále postupováno podle předpisů pro hospodaření s majetkem města.

Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. Opuštěné věci a odpad NEJSOU agendou ztrát a nálezů. Takovéto věci nebudou jako nález přijímány. Rovněž věci, které rychle podléhají zkáze, věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké, či plesnivé. Do agendy ztrát a nálezů nespadají věci viditelně poškozené, jako např. nefunkční elektronika, televizory, rádia, monitory apod., u nichž je mechanismus poškozen nebo chybí, a věc je nepoužitelná.

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu Městské policii Budišov nad Budišovkou ,nebo obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Prohlásí-li nálezce Městské policii nebo  obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně Městské policii Budišov nad Budišovkou,  která provozuje útulek pro zvířata, může  se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

 Ztráty a nálezy 2014 - 2018

Ztráty a nálezy 2018

datum nálezu popis
25.01.2018 klíče s botičkou
07.02.2018 mobil Nokia
13.08.2018 klíče a sluneční brýle