Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KONTAKT

Město Budišov nad Budišovkou
Halaškovo náměstí 2
747 87 Budišov nad Budišovkou
 
Tel.: 556 312 030
 
IČO: 00299898
DIČ: CZ00299898

Evropská databanka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 19
TÝDEN: 177
CELKEM: 1718333

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování

Adresy
Korespondenční, Pro osobní návštěvu
Partyzánská 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou

 

  • Bytové hospodářství – správa bytového fondu města (bytových i nebytových prostor), vedení agendy bytů a NP, uzavírání nájemních smluv, údržba bytového fondu, vymáhání a exekuce dluhů spojených s nájmem a službami v bytech a NP (Ivona Nesvadbová)
  • Odpadové hospodářství – správa místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů; vymáhání a exekuce dluhů za odpady; evidence čárových kódů v systému sběru separovaného odpadu; evidence o odpadech a nakládání s nimi dle zák.č.185/2001 Sb., o odpadech; provoz sběrny druhotných surovin; zajištění svozu komunálního i separovaného odpadu od občanů města; zajištění mobilního svozu textilu, elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu; umisťování kontejnerů na komunální a separovaný odpad (Ing. Jana Modelská)
  • Hřbitovnictví – vedení agendy hrobových míst (hřbitovy v Budišově n.B., Podlesí, Starých Oldřůvkách a Guntramovicích); uzavírání nájemních smluv na hrobová místa; zajištění údržby hřbitovů (Ing. Jana Modelská)
  • Stavební úřad – vykonává činnost místně příslušného stavebního úřadu dle zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pro obce Budišov nad Budišovkou a jeho místní části, Svatoňovice, Staré Těchanovice, Kružberk a Nové Lublice (Pavel Malec)
  • Územní plánování – vedení agendy Územního plánu města Budišov n.B.; zpracovává návrhy na změny ÚP města (Bc.Gabriela Roháčová, DiS.)
  • Správa místních komunikací – vykonává činnost místně příslušného silničně správního úřadu dle zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; vydává povolení k překopu nebo záboru veřejného prostranství a povolení k připojení k místní komunikaci; zajišťuje údržbu a opravy místních komunikací; zajišťuje dopravní značení na místních komunikacích;, zajišťuje dopravní obslužnost města;, zajišťuje údržbu a opravy veřejného osvětlení (Bc. Gabriela Roháčová, DiS.)
  • Životní prostředí – vykonává činnost místně příslušného správního úřadu dle zák.č.114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody; vydává povolení na kácení dřevin rostoucí mimo les; zajištění péče o vzhled a ochranu veřejné zeleně; zajišťuje odborné posudky z hlediska bezpečnosti veřejné zeleně; zajištění náhradní výsadby; zajištění kosení trávy na veřejných prostranstvích; příjem žádostí o finanční příspěvek na výstavbu studní a domácích čističek odpadních vod (Bc. Gabriela Roháčová, DiS.)
  • Investiční výstavba – správa kulturních památek na území města Budišova n.B. a jeho místních částí; příjem žádostí o dotaci od občanů v rámci Městské památkové zóny; vedení agendy dotací a dotačních projektů města; zajištění schválené výstavby a technického dozoru staveb; zpracování žádostí o dotace  (Bc. Gabriela Roháčová, DiS.) 
  • Přestupky a sociální věci – vede správní řízení o přestupcích, zabezpečuje činnost komise pro projednávání přestupků proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku a další; sociální záležitosti: dle ust. § 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí vykonává preventivní a poradenskou činnost ve spolupráci s pověřeným MěÚ Vítkov (OSPOD), napomáhá občanům při podávání žádostí o umístění v domovech důchodců, ústavech sociální péče, domech s pečovatelskou službou; pomoc občanům v oblasti sociálního zabezpečení, pověřena výkonem veřejného opatrovnictví (Jana Skalková)

Osoby

JménoFunkceTelefon
Roháčová, Gabriela, Bc., DiS.vedoucí odboru556 312 046
Nesvadbová Ivonabytové hospodářství, pokladní556 312 045
Malec Pavelstavební úřad556 312 043
Skalková Janareferent sociálních věcí, přestupky556 312 039
Modelská Jana, Ing.referent odpadového hospodářství a pohřebnictví556 312 048