Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poutní místo Stará Voda

Základní informace

Ve dnech 27. - 28. července 1996 opět po mnoha letech ožilo tradiční místo kostela sv. Anny ve Staré Vodě, v místě, které kdysi patřilo do okresu Moravský Beroun. Dnes je tento konventní a farní kostel částečně uveden do původního stavu. V roce 1995 zahájili obláti z Kroměříže náročné stavební záchranné práce na obnově konventní budovy.

  • Stará Voda byla již v 15. století uznávaným poutním místem, kam putovali biskupové a jezuité z Olomouce. Poutní kostel byl postaven 1683 - 1688, zasvěcen 1690. Kostel sv. Jakuba byl zbořen 1683. 

Stará VodaStará Voda bývala kdysi kvetoucí obcí, jejíž součástí nebyl jen kostel, ale také klášter s kolejí, studánka s kaplí a pochopitelně domy, statky apod.. To vše je již minulostí. Klášter s kolejí již neexistuje, kostel byl značně poškozen, v lodi kostela byla vytrhána dlažba, zničena krypta pohřbených řeholníků. Co nezničily ruce příslušníků československé armády, to se podařilo jejich následníkům - sovětské vojenské posádce, která zde sídlila po roce 1968. Dnes okolí kostela milostivě zakryly mohutné keře a stromy.Nikdo by zde nehledal kdysi malebnou obec. Klášter byl 4. 5. 1945 v rámci posledních bojů druhé světové války dělostřeleckou palbou vypálen. K jeho původně plánované obnově nedošlo, zejména poté, co bylo rozhodnuto o vojenském prostoru v okolí Města Libavé.

K činnosti koleje a kláštera se váže život mnoha významných vědců a duchovních. Mezi studenty piaristické koleje patřil i František Ignác Kassián Halaška, kněz, rektor vídeňské a Karlovy univerzity, matematik, fyzik a astronom (1780-1847).

Pověst o Staré Vodě

Dávno předtím, než byl ve Staré Vodě postaven nádherný chrám Kostel ve Staré Voděsv. Anny ve Staré Vodě, měla vesnice jen obyčejný kostel. Byl zasvěcen sv. Jakubovi a nestál na místě dnešního kostela, ale na křovím porostlém okraji bažiny. V blízkosti tohoto kostela rád pásával jeden ovčák své stádo. Zpozoroval, že zvířata často zalézala do křoví a trvalo dlouho, než se opět objevila. Bylo mu to divné, že zrovna jeho ovce milují bažiny. Vydal se tedy jednou za nimi a uviděl, jak ovce ležely pod vrbou a zraky upíraly do koruny stromu, jakoby se modlily. Podíval se pozorněji a spatřil malou dřevěnou sošku. Lidé, kterým později o této příhodě vyprávěl, poznali v sošce podobu sv. Anny. Od té doby se k sošce scházeli lidé a modlili se. Po nějakém čase se rozhodli, že ji odnesou do kostela sv. Jakuba.

I stalo se tak, ovšem druhý den soška byla opět na svém místě - v koruně stromu. To se několikrát opakovalo. Lidé považovali za znamení, že sv. Anna chce zůstat právě na tomto místě. Byla tam tedy postavena kaplička, která byla několikrát obnovena a zvětšena, až nakonec byl na tomto místě postaven poutní chrám sv. Anny.

 Popis trasy - mapka ke stažení s růžovým tečkováním trasy

Kostel sv. Anny i Královská studánka se nacházejí nad obcí Podlesí na levé straně na hlavní cestě do Města Libavá ve vojenském prostoru, kde je volný přístup.