Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kaple Sv. Anny nad Královskou studánkou

Základní informace

Po mnoha letech úsilí bylo na podzim roku 2006 bylo rozhodnuto o nové stavbě kaple, která byla vztyčena na původním základu. Kaple byla 21. července 2007 slavnostně otevřena. Objekt je volně přístupný turistům a všem poutníkům. Patří do areálu poutního místa Stará Voda stejně jako kostel sv. Anny, který stojí nedaleko.

Když v roce 1690 přišli do Staré Vody první piaristé, byla údajně tehdejší kaple nad Královskou studánkou velmi zničena. Na dochované rytině z roku 1686 je v kopci za kostelem znázorněna kaplička. Je to ve své podstatě první zachovalý obrazový dokument o její existenci i podobě. K obnově kaple došlo v roce 1703, přestavba trvala několik let.

Královská studánka

  •  Historie této stavby je velmi bohatá, zde uvádíme pouze základní informace. Pro zájemce o historii kaple byla vytvořena p. Janou Krejčovou publikace STARÁ VODA - KAPLE SV. ANNY NAD KRÁLOVSKOU STUDÁNKOU, která je k dispozici v kulturním domě nebo v Muzeu břidlice.
Pověst o studánce
Několika kroky po pěšině se návštěvník dostane ke Královské studánce – pramen čerstvé, jako křišťálové čisté vody, která ani v nejsušších letech nevysýchá. Vodě se připisuje léčivá síla. Proč se však nazývá královská, to se přesně neví. Vypravuje se, že jeden polský princ vyrazil na lov se svou družinou a náhodou se octl u tohoto pramene. Jelikož byl žízniví, tak se napil a zvolal „Věru ta voda je krále hodna!“- a odtud prý královskou se zve. Jiní dokonce tvrdí, že dokonce polský král Boleslav, když byl u v Krakově u oltáře, vlastnoručně probodl biskupa Stanislava, a ze strachu o vlastní život pak uprchl z vlasti, na svých potulkách se dostal až k pramenu z něhož pil a právě od té době se studánce říká královská.
 
 Popis trasy -  mapka ke stažení s růžovým tečkováním trasy
 Kostel sv. Anny i Královská studánka se nacházejí nad obcí Podlesí na levé straně na hlavní cestě do Města Libavá ve vojenském prostoru, kam je volný přístup. 
 

 

Mrazivá procházka údolím Odry i Budišovky. S vojenským újezdem na dohled